Voornaamste activiteiten

  • Publicatie van het tijdschrift ”Gerardimontium” (6 nummers per jaar, A4, ca. 44 blz.).
  • Regelmatige uitgave van een op wetenschappelijke leest geschoeid geschiedkundig boek.
  • Jaarlijkse uitreiking van de “Prijs geschiedenis van Gerardimontium” aan voor het vak geschiedenis verdienstelijke laatstejaars van de Geraardsbergse hogermiddelbare scholen.
  • In samenwerking met de schooldirecties en met de betrokken vakleraars geschiedenis, organisatie van “mini-cursussen lokale geschiedenis en heemkunde” voor de laatstejaars voornoemd; deze mini-cursus is samengevat in de brochure “Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen” en wordt aan elke laatstejaars overhandigd.
  • Organisatie van een jaarlijks “Geschiedkundig Treffen”, met onder meer de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn.
  • Occasionele organisatie van of medewerking aan andere initiatieven met lokaal-historische inslag, zoals voordrachten, tentoonstellingen, beurzen, rondleidingen, enz.
Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be