Laureaat 2015: Marcel Cock

Marcel Cock (°1945) uit Geraardsbergen (Schendelbeke)

Marcel Cock is alles behalve een onbekende bij al wie zich interesseert aan geschiedenis in de ruime betekenis van het begrip. Van opleiding is hij classicus en mediëvist en na een loopbaan als leraar in het hoger middelbaar, werd hij principaal van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove. Sinds 2010 is hij titularis van de in 1994 opgerichte ‘Latijnse Kring van Aalst’ waar hij instaat voor een opfriscursus Latijn. Hij is ook nog archivaris van het dekenaat Geraardsbergen.

Marcel toonde van jongs af een actieve belangstelling voor regionale en lokale geschiedenis. Sinds 1977 is hij bestuurslid van de geschiedkundige vereniging ‘Het Land van Aalst’, waarvan hij in 1991 ondervoorzitter werd. Overigens werd hij in 1982 voorzitter van de Geraardsbergse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. In 1972 deed hij samen met dorpsgenoot Guido Capiau een succesvolle archeologische prospectie naar het in 1453 vernielde kasteel van de heren van Schendelbeke. In 2012 werden zijn inspanningen beloond want toen werd de site van dit voormalige kasteel door de Vlaamse regering erkend als beschermde archeologische zone.

Op het vlak van publicaties, al dan niet in boekvorm, zien we naast werken over klassieke filologie en middelnederlandse mystiek, heel wat bijdragen over lokale geschiedenis en meer in het bijzonder in verband met Geraardsbergen, o.m. in het tijdschrift ‘Het Land van Aalst’. Een greepje uit deze publicaties: in 1972, samen met Rik van Damme e.a., ‘Het Manneken Pis te Geraardsbergen. Een kritisch-historische studie over het ontstaan’; in 1978, de catalogus ‘Schendelbeke. Van Prehistorie over Scentlabeke tot Heden’, gerealiseerd samen met Freddy De Chou; in 1992, ‘De Sint-Amanduskerk te Smeerebbe. Een bouwgeschiedenis’; in 2004, ‘Gronden en Renten – Het Renteboek van de kerk en de armen van Ophasselt’; in 2014, uit het kerkarchief Onkerzele, respectievelijk ‘Inventaris van het kerkarchief van de Sint-Martinusparochie Onkerzele en Inventaris van het Archief der Verschijningen’. En in 2015 n.a.v. van 500 jaar Processie van Plaisance, ‘Sint-Bartholomeusrelieken van Lipari (Italië) tot in Geraarsbergen’ of de geschiedenis van het reilen en zeilen van de relieken van Sint-Bartholomeus door de eeuwen heen, verschenen in ‘Het Land van Aalst’

Veelzijdigheid en diepgang, dit zijn de epitheta die Marcels geschiedkundige interesses en publicaties het best weergeven of kenmerken.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be