Laureaat 2013: Philippe Haegeman

Philippe Haegeman (°1959) uit Geraardsbergen

Geschiedschrijving zonder authentieke bronnen is een uitzichtloze onderneming ! Ziedaar een stelling die door niemand zal worden aangevochten. En het is vermoedelijk dit onderliggend besef dat de laureaat als vanzelfsprekend op de weg heeft gebracht naar dat groot huis met vele kamers, bekend onder de naam “Geschiedenis”. Dààr en meer in het bijzonder in de kamer “beeldende archivalia”, vond hij als ’t ware een tweede thuis.

Philippe heeft in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling aangelegd van visueel bronnenmateriaal over en in verband met Geraardsbergen en Geraardsbergenaars. Deze schat aan beeldmateriaal, bestaande onder meer uit zichtkaarten, gravures en prenten, affiches, foto’s en dergelijke, houdt hij niet angstvallig voor zichzelf maar stelt hij open ten gerieve van de lokale geschiedschrijving. Tal van bijdragen in ons tijdschrift Gerardimontium konden langs deze weg worden opgewaardeerd met passende illustraties wat ontegensprekelijk een betekenisvolle meerwaarde inhoudt.

Maar Philippe’s blik reikte verder dan het verwerven van een eigen verzameling. Zo wendde hij een passend deel van zijn beeldmateriaal aan om, op basis van een tekst van wijlen Gerardimontium-bestuurslid Gaston Imbo, een geïllustreerde biografie te publiceren op internet van fotograaf en veelzijdig kunstenaar Théophile L’Haire (1874-1956) wiens naam bijvoorbeeld nauw verbonden is met de creatie van het koloniaal gedenkteken hier in Geraardsbergen, in de volksmond “den Olifant” genoemd. Ook zag hij de noodzaak in van collecties van ons beeldend erfgoed open te stellen voor iedereen en hij gaf blijk van visie ter zake. Onder zijn impuls richtte de stad Geraardsbergen een databank op waarin alle beschikbare collecties zullen worden opgenomen en ontsloten en meteen bood hij zijn eigen collectie aan om te worden ingescand. Terecht mag hij worden aangesproken als de geestelijke vader van de “Beeldbank Geraardsbergen”.

Kortom, Philippe heeft op zichtbare en significante wijze bijgedragen tot de verspreiding van de kennis van het Geraardsbergs cultuurhistorisch erfgoed.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be