Laureaat 2012: Geraardsbergse Musea vzw

Geraardsbergse Musea vzw

Toen op 9 maart 1986 de stichtingsvergadering plaats vond van de vzw Geraardsbergse Musea, konden de stichters zich niet indenken welke vlucht dit initiatief zou nemen na verloop van jaren. Het “startkapitaal” beperkte zich tot het Chantillykantmuseum van Ingrid Lewyllie maar werd zo goed als onmiddellijk uitgebreid dankzij de inbreng van het in 1984 opgerichte Manneken-Pismuseum (conservator: Marcel Nevraumont, kort geleden opgevolgd door Jimmy Godaert).

Vandaag telt deze koepel niet minder dan 6 componenten. Er kwamen 3 deelmusea bij, namelijk in 1987 het Tabaks- en Sigarenmuseum (conservator: Edmond Van den Hole), in 1996 het lucifersmuseum (conservator: Albert De Taeye), in 1997 het Brouwerijmuseum (conservator: Johny De Nie). Ook het in 1995 opgerichte Geraardsbergs Heemkundig Archief (GHA) werd ondergebracht onder de koepel met als archivaris achtereenvolgens Lucien Van Schoors, Paul De Backer en, sedert kort, Albert De Taeye, die van bij het begin tot en met vandaag werden geassisteerd door Johny De Nie.

Het is een onvolprezen verdienste significante relicten aangaande de industriële activiteit die in de 19de en 20ste eeuw voor werkgelegenheid heeft gezorgd in onze streek, veilig te hebben gesteld voor het nageslacht en bovendien aanschouwelijk en toegankelijk te hebben gemaakt voor het grote publiek. Deze verdienste geldt evenzeer voor het opzetten en het exploiteren van het zo-even aangehaalde archiefdepot waar vorsers nu al bijna 20 jaar terecht kunnen. En hier past een woord van lof voor de mensen die belangeloos instaan voor de werking van deze centra. Ook is een eresaluut op zijn plaats voor diegenen die op een determinerende manier hebben bijgedragen tot de totstandkoming en de verdere uitbouw van de vzw Geraardsbergse Musea, zoals wijlen Jacques Flamant, de stichtend voorzitter en, na hem, wijlen Marcel Willekens, de drijvende kracht achter heel deze onderneming, evenals Edmond Van den Hole, de nieuwe voorzitter die zijn functie als een uitdaging ziet.

Kortom, al meer dan een kwarteeuw levert de vzw Geraardsbergse Musea een merkwaardige en niet te onderschatten bijdrage tot de verspreiding van de kennis van een belangrijke episode uit ons lokaal verleden.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be