Laureaat 2011: Albert Schrever

Albert Schrever (°1945) uit Geraardsbergen

Voor de meeste Geraardsbergenaars is Albert Schrever een man die zeer veel weet over hun stad. Dit zal geen verwondering baren voor wie iets of wat vertrouwd is met het veelzijdige curriculum van de laureaat. Een vluchtige blik volstaat om zijn verbondenheid te ontdekken met de Nederlandse taal en met zijn stad Geraardsbergen. Het gaat om een band die doet denken aan een platonische liefde en hij streelt beide “geliefden” met de kennis van een vakman en de gedrevenheid van een hartstochtelijk minnaar.

Doctorandus in 1968 met een licentiaatsdiploma Germaanse filologie ter bekroning van zijn scriptie “Bijdrage tot de geschiedenis van de Geraardsbergse persoonsnamen in 1374 en 1417”, gaat hij na een tienjarige ervaring als leraar in het hoger middelbaar onderwijs, nieuwe wegen bewandelen, namelijk deze van de media. Net als Multatuli wou hij gelezen worden en net als deze grote Nederlandse letterkundige had hij een en ander te vertellen en daarvan getuigen zijn talloze degelijk onderbouwde publicaties. Verspreid via vaktijdschriften en via gevulgariseerde kanalen zowel van de gesproken als de geschreven pers, zoals Radio 2 van de vrt, Het Nieuwsblad, De Beiaard en ’t Spuwerke, reikte hij vooral bijdragen aan over lokaal-taalkundige en lokaal-historische themata. Een te vermelden bijzonderheid m.b.t. Alberts publicaties over meer bepaald het Geraardsbergse dialect is de invalshoek waarmede hij spontaan zijn onderwerpen behandelt. Voor hem zijn lokale geschiedenis en lokaal taalgebruik of dialect dermate verstrengeld dat ze in wezen zo goed als een eenheid vormen. Deze invalshoek komt duidelijk aan de oppervlakte bijvoorbeeld in zijn studie “Geraardsbergen, zijn taalgebruik & zijn taaleigen”, die in 2004 werd uitgegeven door de stad Geraardsbergen.

Albert is ook nog auteur of mede-auteur van meerdere geschiedkundige boeken over of in verband met zijn geboortestad. Zo publiceerde hij in 1988 “L. Bert-De l’Arbre en de neogotiek in Geraardsbergen”, werkte hij in 2000 samen met Martine Pieteraerens voor de uitgave van de studie “Neogotisch Geraardsbergen” en nog in datzelfde jaar met Marc van Gysegem voor de realisatie van het boek “Désiré Declercq, pictorialist-documentarist: notaris-fotograaf, Geraardsbergen 1842-1923”. Daarnaast en daarbovenop verleende Albert vaak een daadwerkelijke steun bij initiatieven genomen door anderen, zoals bijvoorbeeld in 2007 voor Ivo Mariëns boek “Kroniek van Geraardsbergen, een vogelvlucht door het verleden”.

Kortom, het Geraardsbergse cultuurhistorisch landschap is voor Albert als een thuis.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be