Laureaten 2010

Louis (°1951) en Anne-Marie (°1953) De Cock-Vanden Herrewegen uit Geraardsbergen (Viane)

Het echtpaar De Cock-Vanden Herrewegen is jarenlang actief geweest als leraar Frans respectievelijk Nederlands en Engels in het hoger middelbaar onderwijs. Beiden hebben zowel tijdens hun leraarschap als nadien een betekenisvolle bijdrage geleverd tot een betere kennis van onze plaatselijke geschiedenis en tot de verspreiding ervan, soms samen met historicus Geert Van Bockstaele. Ze hebben meerdere gezaghebbende publicaties op hun naam. Zo kreeg Anne-Marie in 1975 de Prijs voor Volkskunde van de provincie Oost-Vlaanderen voor haar studie “Sagenonderzoek op het grensgebied van Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen”. In het kader van de fusie van de gemeenten, publiceerdeze in 1977 “Geraardsbergen volkskundig bekeken in sagen, legenden, liederen, gebruiken, volksrecht en volkskunst”, zodoende inspelend op de actualiteit. Louis van zijn kant legde zich toe op dialectologie en werd in 1976 gelauwerd door de Société de langue et de littérature wallonnes voor zijn publicatie “Le vocabulaire du charron dans la région de Soignies”. Zijn aandacht ging echter ook naar het lokaal Vlaams dialect en dit jaar publiceerde hij “Van achterwoeërèsse tot Zwiesjke” waarin hij het dialect vastlegde dat gesproken wordt in Viane en Moerbeke.

Louis en Anne-Marie zijn, samen met Geert van Bockstaele, auteur van het het naslagwerk “Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)” (1990). Van hun drieën verschenen ook nog “Moerbeke-Atembeke. Dit dorp, ik weet nog hoe het was” (1983); twee jaar nadien volgde “Viane. Tussen kerken, kloosters en kastelen…” (1985) en, in 1994, Krakelingen en Tonnekensbrand te Geraardsbergen, een eeuwenoud verhaal, boek dat bekroond werd met de Wilfried Grauwelsprijs. En last but not least mogen Louis en Anne-Marie zich peter en meter noemen van het in 1984 opgerichte Krakelingencomité dat erin is geslaagd het Geraardsbergse verleden dichter bij het publiek te brengen.

 

Geert Van Bockstaele (°1940) uit Zottegem

Het is onbegonnen werk, binnen het bestek van deze verantwoording, een overzicht te geven van de geschiedkundige publicaties van Geert van Bockstaele. In 1966 werd hij beheerder van de historische vereniging “Het Land van Aalst” en hij zal dit gedurende een 40-tal jaren blijven. In het gelijknamige tijdschrift verscheen van zijn hand een indrukwekkend aantal artikels, vaak over of in verband met Geraardsbergen, zijn geboortestreek. Zijn publicaties over de Sint-Adriaansabdij, met in 2002 als laatste in de rij “Het cultureel erfgoed van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen.1096-2002”, maakten van hem een autoriteit op dit gebied. Een decennialange misvatting omtrent de datum van inplanting van deze benedictijnenabdij kon door hem worden rechtgetrokken. In diezelfde context was hij in 1997 mede-auteur van de studie “De glans van Cîtaux in de Nederlanden. 900 jaar cisterciënzerabdijen 1098-1998”, waartoe onder meer de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Beaupré in Grimminge behoorde.

Geert is, samen met Anne-Marie Vanden Herrewegen en Louis De Cock, auteur van het het naslagwerk “Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)” (1990). Van hun drieën verschenen ook nog “Moerbeke-Atembeke. Dit dorp, ik weet nog hoe het was” (1983), gevolgd door “Viane. Tussen kerken, kloosters en kastelen…” (1985) en, in 1994, Krakelingen en Tonnekensbrand te Geraardsbergen, een eeuwenoud verhaal, boek dat bekroond werd met de Wilfried Grauwelsprijs. In 1997 werd hij door het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis onderscheiden met de “Frans De Potter & Jan Broeckaertprijs” voor zijn gezamenlijk werk dat sindsdien nog flink is aangegroeid onder meer met de inventarisatie van vooralsnog meer dan 100 kerkarchieven uit het bisdom Gent. En last but not least is Geert sinds 1991 een van de steunpilaren van het Krakelingencomité dat erin is geslaagd het Geraardsbergse verleden dichter bij het publiek te brengen. Kortom, wie “geschiedenis van Geraardsbergen” zegt, denkt meteen ook aan Geert van Bockstaele.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be