Laureaten 2009

Krakelingencomité Geraardsbergen

Opgericht zowat 20 jaar geleden onder impuls van Eric Spitaels, schepen voor feestelijkheden en met als medestanders van het eerste uur Louis De Cock en echtgenote Anne-Marie Vanden Herrewegen, dadelijk versterkt met de inbreng van Geert Van Bockstaele, is dit comité vandaag uitgegroeid tot een slagkrachtig team van negen leden met uiteenlopende achtergronden.

Vooreerst heeft het een zieltogende Krakelingenstoet nieuw leven ingeblazen. Het heeft hierbij niet de gemakkelijke weg gekozen die er in bestaat genoegen te nemen met een lichtvoetige toeristische bedoening. Er werd integendeel vakkundig tewerk gegaan, ervan uitgaande dat de stoet de historische waarachtigheid diende weer te geven. Zodoende heeft het Comité de geschiedenis van Geraardsbergen dichter bij de bevolking gebracht. Ondanks beperkte financiële middelen werd voor vernieuwing gezorgd onder meer door het inschakelen van thematische taferelen jaar na jaar. Een en ander heeft zich vandaag vertaald in een indrukwekkende historische stoet die telkenjare meer en meer belangstelling geniet.

Naast de organisatie van deze alombekende stoet, heeft het Comité zich ook op ander vlak doen gelden. Zo werd voor het Krakelingenfeest anno 1993 de stadskeure hertaald en publiceerden de drie hogervermelde comitéleden in 1994 het boek “Krakelingen en tonnekensbrand in Geraardsbergen”. Verder ijverde het voor nationale en internationale waardering. De inspanningen werden beloond want in 2008 werd het Krakelingenfeest door Vlaanderen erkend als “immaterieel erfgoed”. Daarop werd het stevig onderbouwde erkenningsdossier neergelegd bij de Unescozetel in Parijs met hoop op zege en op internationale erkenning.

Kortom, het Comité heeft als behoeder, promotor en organisator van het Geraardsbergse Krakelingengebeuren de passende initiatieven genomen om de levenskansen ervan veilig te stellen.

 

Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis

Gesticht in 1984 onder impuls van en door Jacques Flamant, samen met Olav Geerts, schepen Ernest Daver, Eric Bartels, Raf Van Mello en Adam Verschaffel, heeft de Broederschap zich van meetaf aan opgeworpen èn ontpopt als de speerpunt in de ontvoogdingsstrijd van het Geraardsbergse Manneken-Pis.

Het begrip “ontvoogdingsstrijd” is hier helemaal op zijn plaats. Na sinds 1459 en dit gedurende bijna vier eeuwen, te hebben gefungeerd gewoon als waterspuier in het kader van de toenmalige watervoorziening van vele Geraardsbergenaars uit de bovenstad, leidde het manneken een lethargisch bestaan terwijl zijn achterneefje uit Brussel, geboren in 1619, volop zijn public relations ter harte nam en inmiddels wereldbekendheid verwierf.

De Broederschap liet geen enkele gelegenheid voorbij gaan om folklore met geschiedenis te verzoenen door haar plassertje te situeren tegen de achtergrond van de middeleeuwse waterbedeling in de stad. Dit is dan haar bijdrage tot de verspreiding van de kennis van ons lokaal verleden. Bovendien heeft ze haar pleegkind uit het isolement gehaald en, in een tijdspanne van nauwelijks 25 jaar, van het Geraardsbergse Manneken-Pis een wereldburger gemaakt want ze is erin geslaagd het guitig lattoenen pismanneken op de kaart van de bewoonde wereld te zetten.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be