Laureaten 2008

Etienne BORREMANS (°1924) uit Geraardsbergen

Is sinds de jaren 1970 als vrijwilliger al begaan met archeologie en oudheidkunde in Geraardsbergen. Deed toen zijn eerste opgravingen en verraste, zijn resultaten samenvattend, menig historisch geïnteresseerde met zijn bekend referaat Geraardsbergen ouder dan je denkt. Mede onder zijn impuls ontstond vervolgens de Werkgroep Archeologie Geraardsbergen die aan de rand van de Sint-Adriaansabdij een aantal afvalkuilen uit de 16de en 17de eeuw blootlegde evenals sporen van een 17de-eeuwse klokkengieterij. Was er steeds als de kippen bij wanneer grote infrastructuurwerken werden aangekondigd, wat het hem meestal mogelijk maakte een preventieve noodopgraving uit te voeren. Zo bijvoorbeeld in de Bokerstraat en in de Steenstraat waar de geleverde inspanning werd bekroond met de vondst van een gieterij voor pelgrimsinsignes van de H. Adrianus, of nog de opgravingen op de site van het Begijnhof, in de tuinen van het Volkshuis, op de site genoemd Huis Van Waesberghe waar een 13de/14de-eeuwse kelder met ingegraven vloerniveau aan de oppervlakte kwam, e.a.. Heeft daarbovenop nog talrijke publicaties op zijn actief. Kortom, hij is een pionier op het vlak van de archeologie en oudheidkunde in Geraardsbergen.

 

Roger FLAMANT (°1932) uit Geraardsbergen

Stammend uit een geslacht van brood- en banketbakkers, zette hij de familietraditie voort en is hij sinds 1986 voorzitter van de Koninklijke Brood- en Banketbakkersbond van Geraardsbergen en omliggende. Was in 1979 medestichter van Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart waarvan hij Prince is sinds 1995. In die hoedanigheid gedroeg hij zich als de bewaker van de kwaliteit van de Geraardsbergse delicatesse. Is samen met zijn echtgenote Irène de Smet de spilfiguur bij de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Mattentaart die voor het eerst plaats vond in 1980. Blijk gevend van visie en van een onwrikbaar geloof in het unieke karakter van de Geraardsbergse Mattentaart, ontpopte hij zich als de drijvende kracht achter het promoten van “zijn troetelkind”. Zijn onverdroten ijver in dit verband werd bekroond met een officiële Europese erkenning wat de Geraardsbergse Mattentaart op 16 februari 2007 het label bezorgde van “Beschermde geografische aanduiding (BGA)“. Deze primeur voor Vlaanderen overtuigde het bestuur van “Heemkunde Vlaanderen vzw” de Broederschap tot laureaat te kiezen voor de het “Joachim Beuckelaar-eremerk 2007“, zo genoemd naar de 16de-eeuwse Antwerpse genreschilder van onder meer keukentaferelen. Deze hoge onderscheiding geldt als een erkenning van de verdiensten van de Broederschap onder impuls van haar Prince, voor het behoud van ons culinair erfgoed.

 

Herman MERCKAERT (°1940) uit Geraardsbergen

Tijdens zijn druk leven als aannemer groeide bij hem het besef dat sommige ambachten dreigden verloren te gaan als gevolg van de technologische vooruitgang en dit nadat er de voorbije decennia al meerdere beroepen waren verdwenen, en daarmede ook het gereedschap eigen aan elk vak. Overtuigd van de noodzaak het erfgoed ons nagelaten door diegenen die ons voorgingen te bewaren voor het nageslacht, begon hij stilaan gereedschappen te verzamelen van uitgestorven ambachten en teloorgaande stielen. In 2002 kocht hij doelbewust de Oude Mertensmolen aan, een gebouw gelegen aan de Mark in de deelgemeente Viane en waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1293. Toen was er sprake van een olieslagmolen en daar zou zijn inmiddels sterk aangegroeide verzameling alaam een thuishaven vinden. Gedreven door een visionaire ambitie en blijk gevend van creativiteit verbouwde hij de molen tot een veelzijdig museum waarin, naast het molenaarsleven, zowel een twaalftal verloren gegane ambachten met hun gereedschap als de levenswijze uit grootmoeders tijd zijn tentoongesteld en uitgebeeld. Hij gaf zijn museum de veelzeggende naam t Aloam en op 1 juli 2006 stelde hij het open voor het publiek. Deze realisatie is niet alleen een levenswerk tot persoonlijk genot van de bezitter, het is bovendien een magnum opus waar hij de hele gemeenschap deelachtig laat in zijn.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be