Laureaten 2007

Fernand IMBO (°1925) uit Geraardsbergen

Is gedurende een veertigtal jaren nauw betrokken geweest bij de jaarlijkse realisatie van de Geraardsbergse Krakelingenstoet waarvan hij in 1985 hoofdregisseur werd. Was in 1988 medeoprichter van het Krakelingencomité waaraan hij tot en met 2003 zijn volle medewerking verleende als stoetenbouwer. Werd in 1985 grootmeester van de Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis en is dit gebleven tot en met vandaag. Was in 1996 medestichter van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium waar hij tot en met 2004 penningmeester was. (foto Jan Lion)

 

Rafaël VAN MELLO (°1934) uit Deftinge (Lierde)

Verrichtte van 1983 tot 1996 bij de Geraardsbergse Carto Numis Club pionierswerk met de publicatie van het Maandblad voor alle verzamelaars dat in 1992 werd omgedoopt tot De Heemschutter. Als redactiesecretaris van dit nieuw tijdschrift verlegde hij de klemtoon geleidelijk en zoveel mogelijk naar originele bijdragen over lokale geschiedenis. Was in 1984 medestichter van de Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis waarvan hij tot en met vandaag kanselier is. Was in 1996 medestichter van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium waar hij gedurende enkele jaren de opmaak en vormgeving van het vernieuwde tijdschrift De Heemschutter op zich nam en waar hij tot en met 2006 instond voor het beheer van het secretariaatsarchief.

 

Johny DE NIE (°1943) uit Geraardsbergen

Heeft zich ontpopt als een notoir en gerespecteerd heemkundig verzamelaar. Zijn aanwinsten heeft hij bewust opgebouwd in het kader van onze lokale geschiedenis, een doel dat hij op schitterende wijze heeft waargemaakt. Zodoende heeft hij in niet geringe mate bijgedragen tot het behoud van meerdere deelgebieden van het Geraardsbergs cultuurhistorisch erfgoed. Ter illustratie het feit dat een van zijn verzamelingen de oprichting mogelijk heeft gemaakt van het Geraardsbergse Brouwerijmuseum. Stelt zijn goudmijntje open voor geschiedschrijvers zodat talloze belangstellende medeburgers via de publicaties van laatstgenoemden deelgenoot kunnen worden van door hem vergaarde waardevolle gegevens of zeldzaam geworden illustratiemateriaal. Verleent van bij de oprichting in 1995 zijn belangeloze medewerking aan het Geraardsbergs Heemkundig Archief (GHA) waarvan hij vandaag een van de steunpilaren is.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be