Laureaat 2016: Jean-Louis Rens

Verantwoording:

 

Jean-Louis Rens is een van die figuren die een navelstrengband hebben met hun leefwereld. Hij is niet alleen de vierde generatie uit de familie die in deze stad een notarisambt heeft bekleed [1966-1998], maar hij behoort ook tot diegenen die een politiek engagement ter harte nemen en sowieso in de publiciteit komen. Overigens was hij van 1970 tot 1998 hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de V.U.B.

 

Misschien is hij minder bekend bij het grote publiek wanneer het gaat om zijn belangstelling voor onze lokale geschiedenis. Maar schijn bedriegt. Is zijn naam niet op een schitterende wijze herkenbaar, discreet en zonder barnumachtige glitter doch op een doordringende manier? Terecht wordt hij immers geassocieerd met de restauratie van de “liberale kring” op de Markt. Sinds hij in 1990 voorzitter werd van de “vzw Liberaal Gebouw Geraardsbergen”, liet hij niets onverlet om dit prachtige empiregebouw de glorie van weleer terug te bezorgen. In 2012 was het zover en het resultaat mag gezien worden.

 

Maar ook op andere vlakken komt zijn belangstelling voor onze lokale geschiedenis tot uiting. Zo maakte hij deel uit van het groepje enthousiastelingen dat in 1968 de bijna legendarische tentoonstelling “Geraardsbergen 900 jaar” klaar stoomde. En tijdens zijn voorzitterschap van de VVF [1970-1974], was hij bijzonder actief bij de totstandkoming van meerdere projecten. Hij verleende zijn medewerking bij het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Geraardsbergse Manneken-Pis, een “kritisch-historische studie” uit 1971 van Marcel Cock en Rik van Damme. En nog in datzelfde jaar verscheen van zijn hand de “Stamboom van de familie Rens uit Geraardsbergen”, boek dat door de provincie Oost-Vlaanderen cum laude werd omschreven. Maar, al een hele tijd voordien, meer bepaald sinds de jaren 1964 e.v., zien we zijn naam onder een belangrijk naslagwerk, nl. de “Indices op de staten van goed van Geraardsbergen”. Met de bij dit werk opgedane ervaring als extra inbreng, ging hij in de jaren 1970-1973 aan de slag, samen met Alfred Mahauden en Marcel van Kerckhoven, voor een gelijksoortig project uitgaande van de VVF, de “Indices op de staten van goed van de baronie Boulaere”. Welnu, beide naslagwerken hebben tot en met vandaag, dit is zowat een halve eeuw na hun publicatie, niets aan belang ingeboet voor al wie actieve interesse heeft voor of begaan is met familiegeschiedenis en lokale geschiedenis. Ze reiken de gegevens aan die het vorsers mogelijk maken om te beslissen over het al dan niet raadplegen in extenso van een welbepaalde akte uit archiefbestanden met duizenden staten van goed en aanverwante items. Ja, naslagwerken trotseren de tijd. Zo ook hun auteurs.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be