20ste Geschiedkundig Treffen

Hoewel voor zondag, de 20ste november, stormachtig weer in het vooruitzicht was gesteld, had een 130-tal gelijkgestemden present geantwoord op het appel voor het 20ste Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium dat - hoe kan het anders – in het teken stond van de 4de lustrumviering van de vereniging. En verdient een lustrumviering het niet om met extra luister te worden behandeld? Vanzelfsprekend toch en daar zal met brio worden voor gezorgd door de mezzosopraan Sofie Vander Heyden.

Op het programma de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn, voorafgegaan door een kennismaking met het thema van deze dag met de publicatie van het boek Geraardsbergen in de greep van de cholera 1832-1893. Oorzaken, verloop en slachtoffers, een studie van ons bestuurslid Jacques De Ro. Dit alles vond plaats in het gebouw van het oud hospitaal waar nu de Kunstacademie is gevestigd.

Het jaar 2016 is er niet zomaar een. Het is immers precies 150 jaar geleden dat Geraardsbergen te lijden had onder de meest moorddadige cholera-epidemie uit een serie van zeven. Gezien de omvang van dit menselijk drama werd beslist onder de nis van het beeld van de H. Rochus dat aanleunt tegen de voorgevel van de Kunstacademie, een gedenkplaat “Het cholerajaar 1866” te plaatsen (zie tekst verder in deze Binnenkrant). Na de onthulling door burgemeester De Padt en cultuurschepen Vangeyte, trokken de aanwezigen naar de voormalige hospitaalkerk waar het programma intra muros van start kon gaan.

 Het is een vaste traditie geworden ons jaarlijks Geschiedkundig Treffen aan te vangen met een muzikale noot. En dit was ook dit jaar niet anders. Mezzosopraan Sofie Vander Heyden, met Els Cooman aan de vleugel, zette in met Von ewiger Liebe een blijmoedig lied van Joannes Brahms (1833-1897)

 Sofie Vanderheyden is een geboren en getogen Geraardsbergenaar. Ze is oud-leerlinge van de stedelijke muziekacademie waar ze klassieke zang volgde bij Angel Geerts en Bruno Dejonghe. Vervolgens behaalde ze aan de Gentse Hogeschool, bij de bekende tenor Zeger Vandersteene, het diploma “Meester in de muziek, zangkunst”. Ook nam ze deel aan masterclasses van Yva Barthélémy, Zeger Vandersteene en Guido Saks georganiseerd in verschillende locaties [Brugge, Parijs, Ried (A), Steinfeld (D)]. Maar het is door haar succesvolle optredens in de wereld van de opera en van het klassieke lied dat we haar kennen.

Na de begroeting en de verwelkoming van de aanwezigen door protocolmeester Jan Coppens, bracht bestuurslid Carina De Neve een korte powerpointpresentatie over de choleraplaag die in de jaren 1832-1893 tot zeven keer toesloeg. Kort en goed werden de hoogtepunten uit de doeken gedaan van de studie van Jacques De Ro over deze epidemieën waarvan hoofdzakelijk de armen het slachtoffer werden. Vooral het cholerajaar 1866 was uitermate moorddadig. In een tijdspanne van nog geen volle 3 maanden, tussen 2 juli en 21 september 1866, lieten niet minder dan 671 Geraardsbergenaars er het leven bij, onder hen 238 kinderen van minder dan 10 jaar…

Foto Jimmy Godaert
Foto Jimmy Godaert

“Ze zijn uit het leven weggerukt”, zo zou men dit menselijk drama kunnen samenvatten. Deze gedachtegang vindt men terug in een gedicht dat zowat 100 jaar voordien werd neergepend. En ja, het was met “Ich bin der Welt abhanden gekommen” [“Ik ben weggerukt uit de(ze) wereld”], het prachtige treurlied getoonzet in 1901 door Gustav Mahler [1860-1911] op een tekst van de Duitse dichter Friedrich Rückert [1788-1866], dat dit thema werd afgesloten. Deze treurzang werd meesterlijk en stijlvol gebracht door Sofie Vander Heyden en Els Cooman. De zaal werd er muisstil van!

Foto Jimmy Godaert

 Contrasterend werd het toen voorzitter Filip van Trimpont het vervolg van het programma aansneed want blijdschap alom! Alvorens over te gaan tot de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn, stond hij even stil bij de publicaties van de jongste jaren. Hij prees de geschiedkundige bijdragen van de verschillende auteurs en benadrukte hij de kwaliteit van het afgeleverde werk. Meer bepaald had hij  woorden van lof voor Jacques De Ro niet alleen voor de publicatie van het choleraboek maar ook voor wat stilaan “zijn oeuvre” mag worden genoemd. Vervolgens bracht hij hulde aan de mannen van het eerste uur die 20 jaar geleden aan de wieg stonden van Gerardimontium [Freddy De Chou, Jacques Flamant (†), Fernand en Gaston Imbo (†), Rafael van Mello en Marc van Trimpont de initiatiefnemer]. En één van hen, aldus de voorzitter, verdient extra in de bloemen te worden gezet, met name Marc van Trimpont die hij de bezieler noemde van de vereniging. En hoewel hij een tijdje geleden een stap op zij heeft gezet als voorzitter, liet hij ze niet verweesd achter want ook nog vandaag drukt hij zijn stempel op Gerardimontium. De erevoorzitter kreeg een warm applaus van de zaal.

Foto Jimmy Godaert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We herkennen helemaal vooraan: Ilse Roggeman, de erevoorzitter en partner Andrea Cosijns, de laureaat van het ‘Eremerk Graaf Boudewijn’ Jean Louis Rens en zijn echtgenote.

Na de traditionele bloemenuitreiking aan de artiesten en aan de gelauwerden of aan hun partner, stelde voorzitter Van Trimpont Jean-Louis Rens voor, de laureaat 2016 van het Eremerk Graaf Boudewijn. Vervolgens gaf hij de lezing van de oorkonde inclusief van de verantwoording vanwege het bestuur. Na de overhandiging van de mooi ingelijste oorkonde, sprak de laureaat een woord van dank uit en liet de aanwezigen een blik werpen op het verloop van het dossier en over de werkzaamheden die uiteindelijk uitmondden in de geslaagde restauratie van de Liberale Kring op de Markt.

Foto Jimmy Godaert
Foto Jimmy Godaert

 Met het derde en laatste optreden van Sofie Vander Heyden werd het geheel afgerond. Bij wijze van afsluiter, vertolkte ze met brio het vreugdevolle lied Widmung [Opdracht]. Het is een compositie van Robert Schumann (1810-1856) op een tekst van (opnieuw) Friederich Rückert.

 Dit 4de lustrum, tevens het 20ste Geschiedkundig Treffen, werd beëindigd met een feestelijke receptie in de zogeheten orgelzaal waar de auteur boeken signeerde en waar intekenaars hun exemplaar konden afnemen.

Foto Jimmy Godaert

 

 

 

Tijdens de receptie zorgde Luc Govaert uit Grimminge voor een verrassing en originele blijk van sympathie voor de laureaat van het ‘Eremerk Graaf Boudewijn’. Hij bracht namelijk de verschillende in de verantwoording belichte klemtonen, in beeld.

 

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be