16de Geschiedkundig Treffen

Op zondag 7 oktober 2012, bij een zonovergoten herfstweer, was Gerardimontium voor zijn 16de Geschiedkundig Treffen te gast in het bedrijfspand van  Drukkerij Van De Maele (Industriepark in de deelgemeente Schendelbeke). Op het eerste gezicht een ongewone locatie voor een evenement van een geschiedkundige vereniging. Bij nader toezien echter een originele en vindingrijke combinatie, die mogelijk werd gemaakt dankzij de welwillende gastvrijheid van Koen en Ann Van De Maele waarvoor onze dank.

Ook voor dit 16de  Geschiedkundig Treffen trad Gerardimontium naar buiten met eigen werk, meer bepaald met een omvangrijke studie van Jacques De Ro, onder de titel Monumenten van Papier en Karton. De moderne geschiedenis van Geraardsbergen op maat van papiermakers, drukkers en fotografen. Deze studie mondde uit in een kanjer van een boek dat werd gedrukt bij, jawel, Drukkerij Van De Maele.

Om 10.30 uur, werd met accordeontonen Geradimontiums hoogdag ingezet. De laatste noot was nauwelijks weggeëbd of ondervoorzitter Jan Coppens verwelkomde de talrijke aanwezigen. Hij zal verder het programma van de dag in goede banen houden. Als inzet de powerpoint-presentatie over het boek door voorzitter Filip van Trimpont, gevolgd door de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn. En tussenin muzikale intermezzi op accordeon en gitaar door de Wally Brothers die nummers ten beste gaven uit grootmoeders tijd.

Het is onbegonnen werk een kanjer van een boek met de overvloed aan informatie die het bevat voor te stellen binnen een toegemeten tijdsbestek van nog geen uur. Daarom liet Filip eerst  het licht schijnen op de basis van goede geschiedschrijving, namelijk de aangewende methodologie waarvan hij de geschiedenis schetste te beginnen met hoe het niet mag om te komen tot hoe het wel moet. Welnu, het boek van Jacques De Ro kan als een voorbeeld gelden voor geschiedschrijving zoals het hoort, met andere woorden betrouwbaar. Vervolgens ging hij in op het lokale aspect van de studie en haalde hij een voorbeeld aan voor elk van de drie behandelde bedrijfstakken, namelijk papiermakers, drukkers en fotografen. Met zijn presentatie wekte hij de nieuwsgierigheid van de aanwezigen om, in het boek, alles te vernemen over deze belangrijke tak van de industrie in Geraardsbergen ten tijde van onze voorouders. Daarna kwam het hoogtepunt van dit Geschiedkundig Treffen met de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn dat door de blijkbaar goed geluimde voorzitter Van Trimpont werd overhandigd aan de laureaat anno 2012, de vzw Geraardsbergse Musea, hier vertegenwoordigd door voorzitter Edmond Van Den Hole en door Albert De Taeye en Johny De Nie, de steunpilaren van het GHA (Geraardsbergs Heemkundig Archief  Na een dankwoord door Albert De Taeye en een feestelijk deuntje gebracht door de Wally Brothers, kon worden nagepraat tijdens een receptie aangeboden door Gerardimontium. En dit was tevens het moment waarop auteur Jacques De Ro zijn werk signeerde.

 

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be