Waarom lid worden?

Waarom lid worden van Gerardimontium?

Ons tijdschrift Gerardimontium is een modern geschiedkundig periodiek waar de lat even hoog wordt gelegd voor wat betreft het inhoudelijke als voor het visuele. Het belangrijkste voordeel van een lidmaatschap van de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, ligt in het gevoel een deel te zijn van een genootschap van gelijkgezinden, allen geïnteresseerd in een of meerdere deelaspecten van de geschiedenis van de Oudenbergstad.

Dit voordeel komt tot uiting onder meerdere facetten zoals:

  • Gratis tweemaandelijks tijdschrift van minimum 44 bladzijden A4, of minstens 264 pagina’s leesplezier met talrijke archief foto’s in kleur en zwart-wit;
  • Je ontvangt 6 maal per jaar uw tijdschrift thuis;
  • Gevarieerd aanbod van gepubliceerde monografieën in boekvorm.
  • Je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de stad via een selectie van krantenknipsel;
  • Ons tijdschrift biedt elk lid die wil publiceren een forum aan van, statistisch gezien, zowat 2.000 tot 2.500 lezers. Publicaties dienen wel te voldoen aan de eisen gesteld door de redactieraad.
  • Jaarlijkse ontmoetingsdag in een “Geschiedkundig Treffen” met de uitreiking van het “Eremerk Graaf Boudewijn”, de door Gerardimontium ingestelde onderscheiding; gratis toegankelijk en een ideale gelegenheid tot contact met gelijkgezinden.
Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be