Dirck Surdiacourt

Dirck Surdiacourt

Publicaties van dezelfde auteur

De Schwartz Dagen van Geraardsbergen. Een kleine stad in Den Grooten Oorlog

Jaar: 2014
De op het eerste gezicht mysterieuze titel van dit werk alludeert op de “zwarte dagen” van wille

De Muur rond Geraardsbergen

Van gesloten naar open stad, Geraardsbergen

Jaar: 2009
In deze studie wordt de geschiedenis van Geraardsbergen uit de doeken gedaan vanuit een invalshoek g

De Witte Congo

Jaar: 2008
In dit boek met de op het eerste gezicht ongewone, ja misschien wel enigmatisch lijkende titel, word

Het Schoonste Spektakel

100 jaar filmvertoon in Geraardsbergen

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be