Marc Van Trimpont


Publicaties van dezelfde auteur

De Schwartz Dagen van Geraardsbergen. Een kleine stad in Den Grooten Oorlog

Jaar: 2014
De op het eerste gezicht mysterieuze titel van dit werk alludeert op de “zwarte dagen” van wille

De baronnen van Boelare in beeld

Uit het portrettenalbum van het geslacht Cassina (1500-1800)

Jaar: 2011
Dit werk gaat over de Belgische tak van het grafelijke geslacht Cassina. Deze familie, van Italiaans

De Muur rond Geraardsbergen

Van gesloten naar open stad, Geraardsbergen

Jaar: 2009
In deze studie wordt de geschiedenis van Geraardsbergen uit de doeken gedaan vanuit een invalshoek g

De Witte Congo

Jaar: 2008
In dit boek met de op het eerste gezicht ongewone, ja misschien wel enigmatisch lijkende titel, word

Publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium (1997-2006)

Geïllustreerde analytische bibliografie

Jaar: 2007
Publicatie t.g.v. de 2de lustrumviering van de Kring Gerardimontium. Na een inleiding waarin een vri
Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be