Categorie: Overige publicaties
Jaar: 2004

Beschrijving

Een extra-publicatie van Gerardimontium n.a.v. de zestigste verjaardag van de Bevrijding van Geraardsbergen op 3 september 1944. De titel waarschuwt echter de lezer. Het gaat om losse terugblikken, m.a.w. flitsen over situaties en gebeurtenissen. Grondiger onderzoek, zowel in de diepte als in de breedte, zal ongetwijfeld een en ander kunnen aanvullen. Het werk vat aan met een sfeerevocatie- van de situatie aan de vooravond van de bezetting. Dan komen verschillende aspecten van de bezettingsjaren aan bod zoals het dagelijkse leven ten tijde van de bezetting, de Duitse aanwezigheid in Geraardsbergen, het Geraardsbergse stadsbestuur, een oorlogsdagboek uit de deelgemeente Viane, luchtaanvallen in en om Geraardsbergen, de tewerkstelling of verplichte arbeid door en in Nazi-Duitsland, de Jodenvervolging (met bijzondere aandacht voor Isabelle Fichlowitz die als slachtoffer van de ontmenselijking werd vergast in Ausswitz), collaboratie en verraad en, tot slot, verzet en patriottisme. Een derde hoofdstuk gaat over de Bevrijding en wat erop volgde, d.i. de eigenlijke bevrijding onmiddellijk gevolgd door en gepaard gaand met straatterreur en vervolgens de repressie (interneringskamp en bestraffingen) en de houding van het verzet nadat de vijand helemaal verdwenen was. Bij wijze van besluit volgen enkele nabeschouwingen.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be