Woord van de voorzitter

In feeststemming

Gerardimontium is de bekende en bloeiende Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Daar valt altijd veel nieuws te rapen over voeger en nu. Om de twee maand publiceert Geradimontium een tijdschrift met zeer boeiende en leerrijke bijdragen. Het wordt gemaakt volgens een professionele conceptie van vormgeving en via de aanwending van de modernste druktechnieken. Het bevindt zich in de kopgroep van de tijdschriften uit die sector. Inhoudelijk brengt het steeds een mix aan geschiedkundige onderwerpen over het huidige Geraardsbergen of over noemenswaardige Geraardsbergenaars, rijkelijk en meestal in kleur geïllustreerd en geschreven in een vlot leesbare en voor iedereen toegankelijke taal. Dit is onze vereniging zoals ze, na jarenlange observatie, werd gezien door de bril van het weekblad De Beiaard de dato 31 mei 2013.

Dat onze vereniging op het vlak van publicaties tot de kopgroep mag worden gerekend, bleek in de loop van de voorbije maand nog. Ja, september 2016 was een goeie maand, ook doch niet alleen door het prachtige nazomerweer. Voor Gerardimontium bracht ze heel wat meer, zodat we gerust zouden mogen gewagen van een orgasme aanvoelende maand. Zeg maar zelf: twee van zijn publicaties uit 2015, in de groep “historisch onderzoek” werden door de respectieve vakjury van beroepshistorici, aangesteld door de cultuurdienst van de provincie Oost-Vlaanderen, unisono aangewezen als primus uit hun groep.

Vooreerst het indrukwekkende, meer dan 500 A4-bladzijden tellend naslagwerk De penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron. De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva, in de subgroep “genealogie”. Deze studie van Freddy De Chou en Christ Van Cauwenberge werd door de jury gewikt, gewogen en, zoals men het destijds formuleerde, cum laude of met onderscheiding geselecteerd. De auteurs worden met alle eer vermeld in het palmares. Net voor het afsluiten van deze column bereikte ons nog het goede nieuws van de bekroning van het fraai-ogende boek De Processie van Plaisance. De Bartholomeusommegang met de reuzen en de verenigingen van Geraardsbergen, eveneens in A4-formaat. En de auteur, Jan Coppens, werd maxima cum laude – m.a.w. met de grootste onderscheiding want beslist bij eenparigheid van stemmen - uitgeroepen tot laureaat van de Provinciale Prijs Volkskunde 2016.

Dat wij van Gerardimontium opgetogen zijn met deze onderscheidingen hoeft geen betoog, te meer daar het nu de derde keer op rij is dat een bestuurslid, maxima cum laude, laureaat werd in een van de disciplines van het historisch onderzoek. Zo werd erevoorzitter, Marc van Trimpont, laureaat van de “Provinciale Prijs Heemkunde 1999” met de bekroning van zijn studie “Het land en de baronie Boelare”, waarvoor in 2005 ook nog het ‘erediploma’ van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Parken van België, dat hem werd overhandigd door Prins Lorenz van België, de erevoorzitter van deze vereniging. In 2007 was het bestuurslid-redactiesecretaris Jacques De Ro die laureaat werd van de “Provinciale Prijs Heemkunde” ter bekroning van zijn rijk geïllustreerde studie De dorst van Geraard. De dranknijverheid in Geraardsbergen en deelgemeenten in een historisch perspectief”. Dit werk, eveneens in A4-formaat, werd uitgegeven door het departement cultuur van de stad Geraardsbergen.

Er zijn zo van die dagen waar niets of niemand je goed humeur kan doen wankelen, dagen van euforie die dromers dermate kunnen ontwapenen en benevelen dat ze veraf komen te staan van de realiteit. Het heeft iets van een denkbeeldige “staat van genade” die ieder van ons wel eens overkomt en zonder gevaar is voor wie met beide voeten op de grond staat. Welnu, wij van Gerardimontium ervaren momenteel dergelijke gewaarwording want alsof het goede nieuws van onderscheidingen niet volstond, vieren we ook nog ons vierde lustrum. En ja, met de beide voeten op de grond, zijn we in feeststemmig. Zou men het niet voor minder?

Filip van Trimpont

Voorzitter

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be