Woord van de voorzitter

 Witteboordenhooliganisme?

 

 

 

 

 

 

 

 

Witteboordenhooliganisme is een neologisme en is blijkbaar gevormd naar analogie met het woord witteboordencriminaliteit wat staat voor laakbare feiten en misdrijven gepleegd door mensen met een hoge sociale status, waar echter geen fysiek geweld mee gemoeid is. Het woord hooligan(isme) verwijst naar een beruchte Ierse familie Hoolihan die omstreeks 1900 in Londen leefde. Witteboordenhooliganisme zou kunnen worden omschreven als gezanik of geruzie van een geweldloze herrieschopper.

Pas was het nieuws wereldkundig gemaakt dat onze ondervoorzitter Jan Coppens, op voorstel van een eenparige vijfkoppige vakjury, door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen werd uitgeroepen tot laureaat van de Provinciale Prijs Volkskunde 2016, of er werd een blijkbaar kant-en-klare “operatie beschadiging” opgestart d.m.v. een sensatie-artikel in Het Laatste Nieuws van 7 oktober. Te oordelen naar de kop, “Boek vol fouten wint 5.000 euro. Provincie stelde nochtans vakjury aan en wil nu beslissing herzien”, had ons ex-medelid Albert Schrever aan wie door de krant de hoofdrol is toebedeeld, duidelijk tot doel de auteur van het bekroonde boek en, bij uitbreiding, Gerardimontium in diskrediet te brengen. Laten we even een blik werpen op enkele passages uit het artikel.

Ik citeer: “ Gediplomeerd taalkundige Albert Schrever, stadsgenoot van de auteur, denkt daar ietwat anders over. Hij las het boek en vond tal van fouten in het naslagwerk. "Het boek telt 120 pagina's en bevat minstens evenveel taalfouten, wat we niet kunnen aanvaarden in dit werk dat de provincie bekroonde", zegt Schrever die alle fouten opgelijst heeft. Van inconsequent gebruik van leestekens, over foute, kromme zinsconstructies, tot een onjuiste spelling van soort- en eigennamen en knettergekke verwijzingen naar het Latijn. "Al helemaal verschrikkelijk zijn de minstens vier dt-fouten waaraan de auteur zich bezondigt", vindt Schrever. (…) "Ik besluit hieruit dat de vakjury het werk niet grondig heeft gelezen of erger nog niet thuis is in de Nederlandse grammatica." (…) Als het boek echt vol fouten staat, moeten we onze beslissing misschien herroepen en een andere laureaat aanduiden", geeft de gedeputeerde nog mee. (…) Auteur Jan Coppens, die erfgoedambtenaar is in Geraardsbergen, vindt de aanval van Schrever laag bij de grond. "Het klopt dat er in de eerste druk een aantal fouten stonden, maar die werden bij de tweede druk zoveel mogelijk gecorrigeerd. Bovendien is het boek geen literair kunstwerk maar een volkskundige publicatie. Het is dan ook volgens die norm dat mijn boek tot winnaar uitgeroepen is. Ik ervaar dit dan ook als een persoonlijke afrekening, maar ga er mijn slaap zeker niet voor laten", reageert Coppens ietwat ontgoocheld.” Tot daar het artikel.

 Het zal niemand verbazen dat de door Albert Schrever gekozen weg unisono als “niet kunnen” wordt gekapitteld. Sommigen spreken van een schoolvoorbeeld van witteboordenhooliganisme. Wat ikzelf te zeggen heb over zijn démarche? Geen verdere commentaar! Tenzij en heel in het kort, een antwoord op de vraag hoe de zaak afgelopen is. De in de krant aangehaalde verwijten werden door de diensten van provinciaal gedeputeerde Jozef Dauwe onderzocht en men kwam tot de conclusie dat ze ongegrond zijn. Deze vaststelling werd per e-mail van 7 oktober meegedeeld aan journalist Frank Eeckhout onder wiens naam het bewuste artikel verscheen en ik citeer: “De jury die deze kandidatuur unaniem voordroeg aan de deputatie, heeft hiervoor de 2de verbeterde versie van dit boek beoordeeld, terwijl de heer Schrever verwijst naar fouten in de 1ste kladversie. Zo zijn o.a. de vier dt-fouten in de 2de versie weggevallen. De beschuldigingen van de heer Schrever aan het adres van de jury, als zou ze niet thuis zijn in Nederlandse grammatica, zijn dus naast de kwestie. Inhoudelijk vond de jury dat de auteur een stuk immaterieel Oost-Vlaams erfgoed voor het eerst op een alomvattende en systematische manier wist te beschrijven, na nieuw archiefonderzoek, en aan te bieden in een boek dat gekenmerkt wordt door een heel aangename vormgeving, met immens veel beeldmateriaal. De deputatie blijft dus bij haar beslissing om de prijs volkskunde 2016 toe te kennen aan de waardevolle publicatie van Jan Coppens over de Processie van Plaisance”. Op 8 oktober liet diezelfde krant een corrigerend artikeltje verschijnen onder de titel “Provincie handhaaft Jan Coppens als winnaar Volkskundeprijs”.

Ik zei het al in mijn vorige column, weliswaar in een totaal andere context: er zijn zo van die dagen waar niets of niemand je goed humeur kan doen wankelen.

 

Filip van Trimpont, voorzitter

 

 

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be